Φοιτητική Πύλη my.dmst

Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ωράριο Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το ωράριο λειτουργίας των αιθουσών των εργαστηρίων υποστηρίζεται εκτάκτως από τα μέλη ΕΤΕΠ λόγω ελλειψης διοικητικού προσωπικού.

To καθημερινό ωράριο των αιθουσών θα εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές και τεχνικές ανάγκες που καλύπτουν τα μέλη ΕΤΕΠ και θα αναγράφεται δυναμικά ενημερωμένο στο ακόλουθο πινακάκι. Επιπλέον πληροφορίες για τυχόν προγραμματισμένα εργαστηριακά μαθήματα μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://m.dmst.aueb.gr

21-8-2019
22-8-2019
23-8-2019


Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Tο Πρόγραμμα Εργαστηρίου ΔΕΤ περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων-σεμιναρίων που θα γίνουν στο Εργαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και τους χωρισμούς των τμημάτων ανάλογα με το κάθε μάθημα. (Yπάρχουν δύο φύλλα (ELOI_1 και ELOI_2), ένα για κάθε μία αίθουσα που διαθέτει το Εργαστήριο.

Όταν δεν υπάρχει μάθημα-σεμινάριο τα εργαστήρια είναι διαθέσιμα για τους φοιτητές όλων των ετών.

Ανακοινώσεις