Φοιτητική Πύλη my.dmst

Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης, Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Λουρίδας

Ωράριο Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το ωράριο λειτουργίας των αιθουσών των εργαστηρίων υποστηρίζεται εκτάκτως από τα μέλη ΕΤΕΠ λόγω ελλειψης διοικητικού προσωπικού.

To καθημερινό ωράριο των αιθουσών θα εξαρτάται από τις εκπαιδευτικές και τεχνικές ανάγκες που καλύπτουν τα μέλη ΕΤΕΠ και θα αναγράφεται δυναμικά ενημερωμένο στο ακόλουθο πινακάκι. Επιπλέον πληροφορίες για τυχόν προγραμματισμένα εργαστηριακά μαθήματα μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://m.dmst.aueb.gr

ΣΗΜΕΡΑ   24-11-2017
eloi 1  09:00 - 13:00
eloi 3  ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΥΡΙΟ    25-11-2017
ΜΕΘΑΥΡΙΟ 26-11-2017


Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Tο Πρόγραμμα Εργαστηρίου Πληροφορικής περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων-σεμιναρίων που θα γίνουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και τους χωρισμούς των τμημάτων ανάλογα με το κάθε μάθημα. (Yπάρχουν τρία φύλλα (ELOI_1, ELOI_2 και ELOI_3), ένα για κάθε μία αίθουσα που διαθέτει το Εργαστήριο.

Όταν δεν υπάρχει μάθημα-σεμινάριο τα εργαστήρια είναι διαθέσιμα για τους φοιτητές όλων των ετών.

Ανακοινώσεις