Φοιτητική Πύλη my.dmst

  Επιλέγοντας τα εικονίδια rss feed, μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος και να εγγραφείτε σε όποια σας ενδιαφέρουν


  Ανακοινώσεις Μαθημάτων


1ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Λογιστική Ι
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Βάσεις Δεδομένων
Προγραμματισμός ΙΙ
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιχειρηματικότητα
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων
Ανάλυση Επενδύσεων
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας
Ανάπτυξη Διαδικτυακών & Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

2ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙI
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)
Προγραμματισμός I
Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
Σύγχρονες Τάσεις & Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
Διοίκηση Ποιότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Οικονομική Ψυχολογία
Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Πρακτική Άσκηση