Φοιτητική Πύλη my.dmst

  Επιλέγοντας τα εικονίδια rss feed, μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος και να εγγραφείτε σε όποια σας ενδιαφέρουν


  Ανακοινώσεις Μαθημάτων


1ο Εξάμηνο
3ο Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Λογιστική Ι
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
Βάσεις Δεδομένων
Προγραμματισμός ΙΙ
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιχειρηματικότητα
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ανάλυση Επενδύσεων
Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

2ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙI
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)
Προγραμματισμός I
Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
Σύγχρονες Τάσεις & Θέματα στη Διοίκηση και Τεχνολογία
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι - Δομές Δεδομένων
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων
Εργαστήρια SAP για Ανάλυση και Μοντελοποίηση
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
Διοίκηση Ποιότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας
Αγγλικά VI
Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Οργανωσιακή Θεωρία
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία