ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι παράλληλα με τις δηλώσεις υποβάλλονται και οι αιτήσεις επανεξέτασης σε ξεχωριστό έντυπο (που δίνεται στη Γραμματεία). Τα μαθήματα που επανεξετάζονται περιλαμβάνονται στο ν+3 και συμπληρώνονται και στη δήλωση.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επανεξεταστούν μόνο σε μαθήματα που έχουν επιτύχει στην αμέσως προηγούμενη εξεταστική.

 

 

Από τη Γραμματεία

22/10/2004