Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων-Φροντιστηρίων-Εργαστηρίων Α' Εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Ώρα Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο
09:00-10:00 Μαθηματικά Ι (Εργ. Η/Υ 1,2)   Μαθηματικά Ι (Α31)       Λογιστική Ι (Δο) Λογιστική Ι (Α21)  
10:00-11:00          
11:00-12:00 Μαθηματικά Ι (Εργ. Η/Υ 3)   Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Α31)       Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Δο)   Εισαγωγή στην Πληροφορική (Α21)  
12:00-13:00            
13:00-14:00         Μαθηματικά Ι (Φρ. Δο)   Μαθηματικά Ι (Δο)   Εισαγωγή στην Πληροφορική (Α21)  
14:00-15:00              
15:00-16:00 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Α31)       Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Α31)          
16:00-17:00                
17:00-18:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική (Φρ. Α31)               Λογιστική Ι (Φρ. Δ24)  
18:00-19:00                
19:00-20:00                    
20:00-21:00                    
Eloi1: Εργαστήριο Υπογείου
Eloi2: Εργαστήριο 3ου ορόφου Δεριγνύ 
Eloi3: Εργαστήριο 3ου ορόφου Πατησίων 80