Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων-Φροντιστηρίων-Εργαστηρίων Β' Εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Ώρα Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο Μάθημα / Φροντιστήριο Εργαστήριο
09:00-10:00 Μαθηματικά ΙΙ (Φρ.Α31)   Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στην Διοίκηση Ι SPSS (Η/Υ 3) (Α-Λ)   Λογιστική ΙΙ (Α31)       Λογιστική ΙΙ (Α21)  
10:00-11:00            
11:00-12:00 Προγραμματισμός Ι (Α31)   Μαθηματικά ΙΙ (Α23)   Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία (Σεμιναριακό μάθημα) (A31)          
12:00-13:00              
13:00-14:00 Προγραμματισμός Ι (Φρ.Η/Υ 1,2)   Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στην Διοίκηση Ι SPSS (Η/Υ 3) (Μ-Ω)   Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία (Σεμιναριακό μάθημα) (A31)   Μαθηματικά ΙΙ (Φρ.Η/Υ 3)    (Ξ-Ω)   Προγραμματισμός Ι (Φρ.Η/Υ 3)  
14:00-15:00          
15:00-16:00 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία (Δο)       Μαθηματικά ΙΙ (Δο)   Προγραμματισμός Ι (Δο)   Προγραμματισμός Ι (Φρ.Α21)  
16:00-17:00            
17:00-18:00     Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία (Α23)       Μαθηματικά ΙΙ (Φρ.Η/Υ 3)    (Α-Ν)      
18:00-19:00                
19:00-20:00     Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία (Φρ.Α24)   Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στην Διοίκηση Ι (Δ23)   Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στην Διοίκηση Ι (Δο)   Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και στην Διοίκηση Ι (Φρ.A48)  
20:00-21:00            
Eloi1: Εργαστήριο Υπογείου
Eloi2: Εργαστήριο 3ου ορόφου Δεριγνύ